Telefon   601 546 548

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projektowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

 
Projektowanie instalacji elektrycznych spełniających wymagania zarówno ze strony przepisów jak i potrzeb użytkowników instalacji to niezwykle ważna kwestia, która wymaga zaangażowania profesjonalnych projektantów z tej dziedziny. Instalacja elektryczna powinna być dostosowana do rodzaju pomieszczenia oraz potrzeb i wymagań osób, które będą z niego korzystać. Jest to istotne by zapobiec ewentualnym przeciążeniom obwodów wynikającym z jednoczesnej pracy urządzeń elektrycznych. Projektowanie instalacji elektrycznych opiera się więc na informacjach dotyczących m.in. tego w jakich pomieszczeniach używane będą urządzenia elektryczne, gdzie będą potrzebne gniazdka, jak powinno być rozmieszczone oświetlenie. Wytycznych jest jednak więcej, a wszystkie szczegóły nanosi się na projekt, który z kolei wykonywany jest na podstawie dokładnego planu budynku.

Przy projektowaniu bierze się pod uwagę zarówno normy czyli wymagania elektryczne i budowlane, ale również standardy wynikające z konstrukcji aparatury elektrycznej.

 
W ramach projektowania instalacji niskoprądowych zwykle wykonuje się dokumentacje dotyczące m.in.

 • systemów alarmowych,
 • systemów kontroli dostępu,
 • monitoringu wizyjnego,
 • sieci teleinformatycznych,
 • systemów sygnalizacji pożarowej,
 • systemów zarządzania bezpieczeństwem,
 • przyłączy telekomunikacyjnych.

 

Systemy niskoprądowe odgrywają zatem niebagatelną rolę przy projektowaniu systemów bezpieczeństwa. Instalacje automatycznej sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji włamania i napadu znacząco przyczyniają się do wzrostu ogólnego bezpieczeństwa. Rosnącą popularność zyskują też systemy kontroli dostępu ACC, uwzględniające zarówno ochronę dostępu w oparciu o kody PIN, jak i technologię biometryczną, np. odcisk palca.

 
Instalacje niskoprądowe stanowią niezbędny element w szczególności budynków przemysłowych, ale również mieszkalnych. Teletechnika rozwija się obecnie w szybkim tempie, a powiązanie instalacji teletechnicznych i elektrycznych sprawia, że z punktu widzenia inwestora opłacalne jest projektowanie przyłączy teletechnicznych oraz elektrycznych przez ten sam zespół projektantów.


Projekty przebudów istniejącej infrastruktury energetycznej i systemów niskoprądowych

 
Instalacje teletechniczne zyskują coraz większe znaczenie wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Firmy pragnące wyposażyć swoje pomieszczenia w nowoczesne systemy zabezpieczeń, monitoringu i poprawy bezpieczeństwa mają w tym zakresie szerokie możliwości do wyboru. Zamawiając, a następnie realizując projekt przebudowy istniejącej infrastruktury teletechnicznej w firmie można podnieść na wyższy poziom ogólne bezpieczeństwo oraz usprawnić pewne procesy, np. systemy kontroli dostępów wewnątrz przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze rosnącą liczbę nowych systemów wymagających energii, a także rozwój firm i zwiększone zapotrzebowanie na prąd, niekiedy niezbędna staje się modernizacja instalacji energetycznej w budynku. Na wstępnym etapie należy zamówić projekt przebudowy istniejącej infrastruktury energetycznej, który wykaże nie tylko nowe możliwości przebudownej instalacji, ale również koszty inwestycji. Decydując się na modernizację niezbędne będzie również zaprojektowanie przyłączy energetycznych optymalnych dla danego budynku.


Projektowanie stacji transformatorowych

 
Projektowanie stacji transformatorowych obejmuje zarówno aspekty techniczne jak i prawne, a zastosowane rozwiązania powinny być optymalne pod względem ekonomicznym oraz technicznym.

Standardy określające konstrukcję stacji transformatorowych dotyczą ich budowy oraz użytych w tym celu materiałów, jak. np. ściany wykonane z żelbetonu, odpowiednia elewacja, czy brak występowania otworów okiennych. Wytyczne te są niezwykle istotne, m.in. z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale muszą zakładać także ergonomię dla osób obsługujących stację wewnątrz.

Do zaprojektowania stacji transformatorowej wymaga się szeregu dokumentów pozyskiwanych zarówno z instytucji publicznych jak i bezpośrednio od inwestora, w tym informacji dotyczących, m.in. przewidywanego zapotrzebowania na energię dla obiektów produkcyjnych i usługowych.

Projektowanie stacji transformatorowych obejmuje następujące etapy:

 • inwentaryzację terenu i stworzenie koncepcji budowy stacji,
 • wystąpienie o wydanie warunków przyłączeniowych,
 • podpisanie umowy przyłączeniowej,
 • opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego,
 • uzyskanie zgód właścicieli sąsiadujących prywatnych działek,
 • uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych,
 • przygotowanie projektu budowlanego,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie (jak w przypadku stacji do 35 m²),
 • uzgodnienie z Zakładem Energetycznym kwestii technicznych projektu oraz ustanowienie z nim służebności dotyczącej prawa dostępu do urządzeń w przypadku awarii.

 

Zespół projektantów stacji transformatorowych stanowi wsparcie w realizacji poszczególnych etapów projektu, co ma wpływ na termin realizacji inwestycji. Ponadto dzięki profesjonalnie przygotowanemu projektowi możliwe jest dokładne określenie kosztów inwestycji, a także sprawny serwis urządzeń elektroenergetycznych przez kolejne lata.