Telefon   601 546 548

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta

 

  • Projekt budowlany

Dokumentacja w formie opisowej (opis techniczny) oraz graficznej (rysunki branżowe), której treść stanowią instalacje elektryczne silno i słabo prądowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów budowlanych. Dokument konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę.

  • Projekt wykonawczy

Dokumentacja w formie opisowej (opis techniczny) oraz graficznej (rysunki branżowe), której treść stanowią instalacje elektryczne silno i słabo prądowe w ujęciu szczegółowym. Dokument konieczny
w celu prawidłowej realizacji inwestycji.

  • Występowanie o pozwolenia, uzgodnienia z urzędami miast i innymi stronami

W zakresie realizowanych projektów realizacja wystąpień do gestorów. Pozyskiwanie wszelkich koniecznych uzgodnień z wszelkimi  instytucjami niezbędnymi do realizacji inwestycji.

  • Pozyskiwanie map, wywiadów branżowych, wypisów z rejestrów gruntów

W zakresie prowadzonych projektów pozyskiwanie wszelkiej dokumentacji koniecznej do realizacji inwestycji.

  • Uzgadnianie projektów z zakładami energetycznymi na terenie całej Polski

Występowanie w imieniu Klienta w sprawach związanych z uzgodnieniami projektów i przyjętych rozwiązań technicznych, współpraca z zakładami energetycznymi.

  • Kosztorysowanie

Określanie na etapie realizacji projektów wykonawczych kosztów inwestycji oraz przedmiarów robót elektrycznych.

  • Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski to przekazanie przez inwestora określonych obszarów kontroli nad realizowaną inwestycją. W praktyce oznacza to delegowanie zadań inwestora na budowie na wyspecjalizowaną firmę. Nadzór ma na celu kontrolę wykonywanych prac pod względem technicznym, technologicznym oraz prawnym. Kontrola ta polega min. na weryfikacji zgodności pro wadzonych robót z projektem, odbiorach technicznych oraz czynnościach zatwierdzających poprawność realizacji danego etapu jest niezbędna dla prowadzenia inwestycji. Nadzór inwestorski to specjalistyczne doradztwo na każdym etapie inwestycji.

  • Konsultacje i doradztwo

W zakresie realizowanych projektów wsparcie w rozwiązywaniu wynikłych problemów. Pozyskanie najlepszego biura architektonicznego.

  • Ekspertyzy techniczne

Ekspertyzy techniczne obejmują opracowanie zawierające dokumentację i ocenę zjawisk, zdarzeń i procesów zachodzących w czasie realizacji lub użytkowania obiektu budowlanego, którego zadaniem jest określenie aktualnego stanu technicznego instalacji elektrycznych obiektu lub jego części po zaistnieniu okoliczności wywołujących powstanie np. przepięcia, przetężenia wzrostu temperatury kabli lub negatywnych skutków wyładowania atmosferycznego.

Inżynierskie biuro projektowe