Telefon   601 546 548

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gdzie wymagane są systemy sygnalizacji pożarowej?

Systemy Sygnalizacji Pożarowej widywane są w miejscach użyteczności publicznej: teatrze, kinie, być może galerii handlowej, a także w hotelu. To nie przypadek, gdyż systemy te służą do automatycznego wykrywania i przekazywania informacji o zagrożeniu pożarowym. Składają się na niego urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych. Dziś chcielibyśmy szerzej opisać temat Systemów Sygnalizacji Pożarowej, z perspektywy podmiotów, które zmuszone są do stosowania tychże systemów prawem.

Jakie obiekty muszą wyposażone być w Systemy Sygnalizacji Pożarowej?

Zgodnie z prawem w System Sygnalizacji Pożarowej należy wyposażyć:

 • budynki handlowe i wystawowe:
 1. jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 5000 m2,
 2. wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 2500 m2,
 • teatry o liczbie miejsc ponad 300,
 • kina o liczbie miejsc ponad 600,
 • budynki służące celom gastronomicznym o liczbie miejsc ponad 300,
 • sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc ponad 1500,
 • szpitale, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz sanatoria o liczbie łóżek ponad 200 w budynku,
 • szpitale psychiatryczne o liczbie łóżek ponad 100 w budynku,
 • domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek ponad 100 w budynku,
 • budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe,
 • zakłady pracy zatrudniające ponad 100 osób niepełnosprawnych w budynku,
 • budynki zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza 3 doby, o liczbie miejsc noclegowych ponad 200,
 • budynki zamieszkania zbiorowego niewymienione w, o liczbie miejsc noclegowych ponad 50,
 • archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
 • muzea oraz zabytki budowlane wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym PSP,
 • ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i resortowym,
 • centrale telefoniczne o pojemności ponad 10 000 numerów i centrale telefoniczne tranzytowe o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym,
 • garaże podziemne, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m2, lub zlokalizowane na więcej niż jednej kondygnacji podziemnej,
 • stacje metra (kolei podziemnych),
 • dworce i porty przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nich więcej niż 500 osób,
 • banki, w których strefa pożarowa obejmuje salę operacyjną i ma powierzchnię przekraczającą 500 m2,
 • biblioteki, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Dlaczego należy stosować systemy sygnalizacji pożarowej?

Ogień to żywioł, którego nie sposób kontrolować, ale można nauczyć się unikać zagrożeń, sytuacji, które mogłyby wywołać pożar. Na co dzień nie myśli się przebywając w miejscach publicznych, czy w razie wystąpienia pożaru służby zareagują w odpowiednio krótkim czasie. Raczej wierzymy, że tak będzie, dlatego, że na pewno dany obiekt jest odpowiednio i chroniony i zabezpieczony na wypadek ognia. To prawda, budynki publiczne muszą być wyposażone w odpowiednie urządzenia, drzwi pożarowe, wentylację awaryjną oraz klapy dymowe, które są odgórnie sterowane przez system SSP (System Sygnalizacji Pożarowej). Miejsca, w których bezapelacyjnie powinien znajdować się system SSP reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. To czy dany obiekt będzie musiał instalować System Sygnalizacji Pożarowej zależy od jego powierzchni liczy osób w nim przebywających. Niejednokrotnie system ten rozbudowuje się o odpowiednio dobrane czujki i systemy sterowania.