FirmaWiadomoœciProjektyProjekty niskopršdoweWizualizacjeCertyfikatyPartnerzyKontakt


PROJEKTOWANIE:
 • Instalacje oœwietlenia - wnętrza i zewnętrzne
 • Słabopršdowe
 • Silnopršdowe
 • Stacje transformatorowe SN/NN
 • Instalacje odgromowe
 • Instalacje przeciwprzepięcioweWYKONANIE:
 • Instalacje gniazd i oœwietlenia
 • Alarmy
 • ZasilaniaDORADZTWO:
 • Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne
 • Oœwietlenie
 • Inteligentny budynek

Dotacje UE
Regionalny Program Operacyjny Województwa Œlšskiego - realna odpowiedŸ na realne potrzeby


Rozbudowa przedsiębiorstwa - stworzenie działów niskopršdowych.
Instalacje Elektryczne-Projektowanie, Wykonanie KOS-EL Mariusz Kosiorz

Wartoœć projektu: 563 196,88 PLN       Dofinansowanie: 191 998,38 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejskš z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œlšskiego na lata 2007-2013.

Informacje ródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œlšskiego na lata 2007-2013 znajdujš się na stronie www.rpo.slaskie.pl.
Projektujemy w oparciu o rozwišzania Moeller/EatonKOS-EL

ul.Badestinusa 72
41-814 Zabrze

Tel: (32) 276-26-72
       (32) 271-42-52
       (32) 271-42-53
       (32) 271-42-54
Fax: (32) 276-26-72
Mobile: 601 546 548
           668 013 003
E-mail: biuro@kos-el.pl
Kanały RSS
Wiadomoœci
Projekty